• Generelle salgsbetingelser

  Salg af husholdningsprodukter og ethvert produkt generelt på vores hjemmeside www.scracchio.com er underlagt disse generelle salgsbetingelser.


  Produkterne på siden sælges direkte af:


  Unibrands Retail Italia srl ​​med hovedkvarter i Via del Melograno, 24 - 70022 Altamura BA - Tlf. 08000.3141574 e-mail: info@scracchio.it - ​​​​PEC: unibrandsretail@pec.it - ​​​​SDI: KRRH6B9 - Momsnummer: 07146810721 Aktiekapital €. 10.000 fuldt udbetalt - Bari Handelskammer: REA535813 Unibrands Retail Italia srl ​​er den europæiske licenstager af Scracchio-mærket og Scracchio.com-domænet, som herfra hedder Scracchio.


  I forbindelse med disse generelle salgsbetingelser vil kunden herefter ligegyldigt blive omtalt som kunde, forbruger eller bruger.


  Præmis

  Scracchio tilbyder sine produkter på hjemmesiden www.scracchio.com gennem sin elektroniske handelsplatform udelukkende til sine kunder/forbrugere, som defineret af forbrugerkodeksen. 3, stk. 1, litra a), 18 år (atten) og ligeledes i overensstemmelse med lovgivningen om elektronisk handel. Det er absolut forbudt for personer under 18 år (atten) at købe og af denne grund vil ordren ikke blive behandlet, hvis vi støder på en sådan omstændighed.


  Ved at købe produkter på vores side og bekræfte, at de har læst disse generelle salgsbetingelser, erklærer kunden udtrykkeligt, at de er mindst 18 (atten) år gamle, og at de forstår disse generelle salgsbetingelser, som udgør en bindende aftale. Disse generelle salgsbetingelser og alt indholdet på hjemmesiden www.scracchio.com er skrevet på italiensk og henviser hovedsageligt til lovdekretet af 6. september 2005 n. 206 og lovgivningen om fjernsalg og lovdekret af 9. april 2003 n. 70 vedrørende alt vedrørende elektronisk handel.

  1. Kontrakt

   Disse generelle salgsbetingelser har til opgave at regulere udbuddet af produkter, kundens køb, fortrydelsesretten og enhver anden aktivitet, der finder sted på www.scracchio.com platformen. Indgåelsen af ​​købskontrakten for de produkter, der tilbydes på hjemmesiden www.scracchio.com, opnås, når kunden har udfyldt købsformularerne, accepteret de generelle salgsbetingelser og sendt selve formularen ved at trykke på send-knappen. Kunden vil modtage et resumé af ordren samt en ordrebekræftelse og accept e-mail; på denne måde vil ordren blive betragtet som accepteret og vil blive taget hånd om.


   Scracchio vil have ret til at indsamle ordrer også via alternative midler såsom: telefon, chat, e-mail, Facebook, Instagram osv. og bekræftelse på at have læst disse generelle salgsbetingelser vil blive givet mundtligt og/eller på anden måde. Bekræftelsesmailen med ordreresuméet vil dog give bevis for, at du har læst den. Scracchio forbeholder sig eneretten til at afvise ordren og ikke behandle den, uden at give nogen begrundelse til kunden, men ved at sende en skriftlig meddelelse til kunden.


   I tilfælde af utilgængelighed af de af kunden bestilte varer, selvom ordren er blevet accepteret, har Scracchio ret til, ved kommunikation, ikke at behandle ordren. I tilfælde af at kunden allerede har betalt forud, refunderer Scracchio de indbetalte beløb senest 5 hverdage.

  2. Licens:


   Medmindre andet er angivet, ejer Unibrands Retail Italia srl ​​og/eller dets licenserede datterselskaber de intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på Scracchio. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt. Du kan få adgang til det gennem Scracchio til din egen personlige brug med forbehold af begrænsninger angivet i følgende vilkår og betingelser.


   Det er ikke tilladt:

   • Kopier eller genudgiv Scracchios materiale
   • Sælg, leje eller underlicenser Scracchios materiale
   • Gengive, duplikere eller kopiere Scracchios materiale
   • Omfordele Scracchio-indhold
   • Denne aftale begynder på den dato, der er angivet heri.

   Dele af denne side giver dig mulighed for at poste og udveksle meninger og information inden for visse områder af siden. Unibrands Retail Italia srl ​​filtrerer, redigerer, offentliggør eller anmelder ikke kommentarer, før de føjer dem til webstedet. Kommentarerne afspejler ikke Unibrands Retail Italia srl's, dets agenters og/eller dets tilknyttede selskabers holdning og mening. Kommentarer afspejler synspunkter og meninger fra den person, der sender sådanne synspunkter eller meninger. I det omfang loven tillader det, vil Unibrands Retail Italia srl ​​ikke holdes ansvarlig for kommentarerne og kan ikke modtage anmodninger om kompensation for skader eller udgifter forårsaget af brugen, offentliggørelsen og/eller tilstedeværelsen af ​​kommentarerne på siden.

   Unibrands Retail Italia srl ​​forbeholder sig retten til at overvåge alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer, som den anser for upassende, stødende eller i strid med disse vilkår og betingelser.


   Du garanterer at:

   • Du er autoriseret til at skrive kommentarer på webstedet og har alle nødvendige licenser og tilladelser til en sådan handling;
   • Kommentarerne krænker ikke nogen intellektuel ejendomsret, herunder uden begrænsning ophavsret, patent eller varemærke tilhørende nogen tredjepart;
   • Kommentarerne indeholder ikke noget ærekrænkende, injurierende, stødende, usømmeligt eller på anden måde ulovligt materiale, der forårsager en krænkelse af privatlivets fred;
   • Kommentarer vil ikke blive brugt til at anmode om eller fremme forretningsmæssige, kommercielle eller ulovlige aktiviteter.
   • Du giver Unibrands Retail Italia srl ​​en ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere, redigere og autorisere andre til at bruge, reproducere og redigere enhver af dine kommentarer i enhver form, format eller medie.
  3. Hyperlinks til vores indhold:


   Følgende organisationer kan hyperlinke til vores websted uden forudgående skriftlig tilladelse:


   • Regerings kontorer;
   • Søgemaskine;
   • Aviser;
   • Online katalogdistributører kan tilføje et hyperlink til vores websted på samme måde som andre listede websteder;
   • Systemakkrediterede virksomheder undtagen non-profit organisationer, velgørende organisationer og velgørende fundraising-grupper, som muligvis ikke hyperlinker til vores websted.
   Disse organisationer kan tilføje et hyperlink til vores hjemmeside, til publikationer og til information på andre websteder, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, annoncering eller godkendelse af den linkende tredjepart og dennes produkter og/eller tjenester; (c) er passende til konteksten af ​​den linkende tredjeparts websted.

   Vi kan overveje og godkende andre linkanmodninger fra følgende typer organisationer:

   • kendte kilder til kommerciel og/eller forbrugerinformation;
   • punto.com-fællesskabswebsteder;
   • foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørende aktiviteter;
   • online katalogdistributører;
   • portali internet;
   • konsulent-, juridiske og revisionsbureauer;
   • uddannelsesinstitutioner og faglige foreninger.
   Vi vil godkende linkanmodninger fra disse organisationer, hvis: (a) linket ikke ville placere os i en ugunstig position for os selv eller vores registrerede virksomheder; (b) organisationen ikke har nogen negativ historie hos os; (c) fordelen ved hyperlinkets synlighed kompenserer for fraværet for Unibrands Retail Italia srl; (d) linket er i sammenhæng med generel information.

   Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, annoncering eller godkendelse af den linkende tredjepart eller dennes produkter og/eller tjenester; (c) er passende til konteksten af ​​den linkende tredjeparts websted.

   Hvis du repræsenterer en af ​​de organisationer, der er angivet i afsnit 2 ovenfor og er interesseret i at tilføje et link til vores side, skal du informere os ved at sende en e-mail til info@scracchio.com. Vi beder dig om at inkludere dit navn, din organisations navn, kontaktoplysninger samt URL'en på dit websted, en liste over eventuelle URL'er, som du har til hensigt at linke til vores websted, og en liste over de URL'er på vores websted, som du har til hensigt at linke. Vi beder dig vente 2-3 uger på svar.

   Godkendte organisationer kan tilføje et hyperlink til vores websted som følger:

   • Brug af vores firmanavn;
   • Brug af den tilknyttede ensartede ressourcelocator;
   • Brug af enhver anden beskrivelse af vores websted, der er relevant for konteksten og formatet af indholdet på tredjepartswebstedet.
   Brugen af ​​logoer eller billeder fra Unibrands Retail Italia srl ​​til links er ikke tilladt i mangel af en kommerciel licensaftale.
  4. Produkter


   Produkterne, der tilbydes på hjemmesiden www.scracchio.com, er alle af høj kvalitet, resultatet af omhyggelig forskning og udvælgelse af leverandører, der arbejder i overensstemmelse med nationale og europæiske standarder. Oplysningerne på produktetiketterne er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, og sandheden af ​​oplysningerne er under alle omstændigheder garanteret af producenten, selvom selve etiketterne er udarbejdet af Scracchio. De oplysninger, der vises på etiketterne på de produkter, der er til salg på den førnævnte platform, kan variere af årsager, der ligger uden for vores kontrol, og der kan derfor være uoverensstemmelser mellem informationen på webstedet og den, der er angivet på de leverede produkter. Kunden er forpligtet til altid at kontrollere oplysningerne på det købte produkt, før det tages i brug. Scracchio påtager sig intet ansvar for de oplysninger, der er rapporteret på produkterne, da disse oplysninger leveres af de enkelte producenter. I tilfælde af tvivl om oplysningerne på etiketterne er Scracchio Quality afdelingen tilgængelig for ethvert behov, skriv blot til info@scracchio.com for at få et hurtigt svar. Prisen, funktionerne og tilgængeligheden af ​​produkter kan ændres uden varsel.

  5. Priser

   Alle priser på produkter på hjemmesiden www.scracchio.com er inklusive moms i henhold til gældende lovgivning. Prisen for transport, overdraget til eksterne kurerer, er angivet separat og er synlig i lukningsfasen af ​​ordren før betaling. Priserne opdateres med jævne mellemrum uden forudgående varsel. Priserne på ordretidspunktet er de opdaterede.

  6. Købsprocedure og -metode

   For at kunne købe produkterne på siden www.scracchio.com kunden er forpligtet til at acceptere de generelle salgsbetingelser fuldt ud og uden forbehold, som udgør en integreret og væsentlig del af indkøbsordren. Disse betingelser har værdien af ​​et kontraktligt forslag og binder ikke Scracchio til udførelse, da hver ordre er betinget af accept.


   Ved afsendelse af ordren vil kunden modtage en e-mail med alle ordredata og de vigtigste oplysninger vedrørende levering af produkterne. Det samme er påkrævet for at udskrive eller gemme en kopi af denne kommunikation, og straks informere Scracchio i tilfælde af fejl.


   Kunden har mulighed for inden for maksimalt 10 timer at annullere, udskyde eller anmode om ændring af leveringsadresse på ordren. Når de 10 timer er gået, vil ordren være klar til at blive behandlet, og det vil ikke længere være muligt at anmode om annullering eller ændringer.

   Kunden har mulighed for at anmode om udstedelse af fakturaen ved at markere den relevante boks under købsproceduren og skal indtaste faktureringsdata, herunder: firmanavn, fuldstændig adresse, skattekode og/eller momsnummer, og SDI-modtagerkode. Fakturaen vil automatisk blive sendt til kundens skatteskuffe, som fastsat i de relevante regler. Kunden er det fulde ansvar for rigtigheden af ​​de indtastede data og er opmærksom på, at i tilfælde af manglende anmodning om faktura i købsfasen, vil det ikke være muligt at rekvirere den hos Scracchio efterfølgende.

  7. Betalinger

   For alle køb foretaget på vores platform accepterer vi følgende betalingsformer:

   • VISUM
   • VISA ELEKTRON
   • MASTERCARD
   • MAESTRO
   • AMERICAN EXPRESS
   • PAYPAL
   • KONTANT VED LEVERING

   De kredsløb, vi bruger, anvender højsikkerhedsprotokoller; kredit- og forudbetalte kortdata, der administreres af partnervirksomheder, er beskyttet gennem SSL ('Secure Socket Layer') krypteret dataoverførsel. Ved betaling efter efterkrav vil ordren blive behandlet med kontant betaling til kureren.

  8. Forsendelse, levering og modtagelse af varer

   Leveringer foretaget kun i Italien er udelukkende rettet til kunder, der er mindst 18 år og sendes til det sted, der er angivet i ordren. Disse udføres med primære nationale ekspresbude, som er fuldstændig ansvarlige for levering. Scracchio kan ikke holdes ansvarlig for dårlig opførsel og/eller skader, som kurererne måtte påføre kunden, hvilket vi beder kunden om at rapportere til os.


   Hvis pakker med åbenlyse skader, brud eller andre uoverensstemmelser leveres til kunden, skal denne returnere pakken til afsenderen og straks underrette Scracchio om denne situation. Ved afhentning af en beskadiget pakke, forpligter kunden sig til at skrive på kurerens dokument ordene "pakken afhentes med forbehold, da den er beskadiget". Scracchio forpligter sig til at udskifte det enkelte produkt, såfremt kunden dokumenterer skader på selve produktet, alt dette uden omkostninger for kunden.


   Levering sker normalt på hverdage, i en periode fra to til syv hverdage fra datoen for afgivelse af ordren på vores hjemmeside www.scracchio.com.

  9. Fortrydelsesret

   I henhold til lovdekret 21. februar 2014, n.21, er fortrydelsesretten gældende for alle køb foretaget på hjemmesiden www.scracchio.com, og de emner, der kan drage fordel af det, er dem, der baseret på forbrugerlovgivningens art. 3, stk. 1, litra a), defineres som forbrugere.


   Kunden/forbrugeren kan fortryde inden 14 dage efter modtagelsen af varen uden begrundelse og i modsætning til hvad der er fastsat i gældende regler vedrørende fremsendelse af anbefalet brev med returkvittering for meddelelse om returnering, er det tilstrækkeligt at udfylde den relevante Returnering Form og send den efter de angivne metoder.


   Når formularen er modtaget, vil kunden modtage en e-mail, der godkender returnering af varerne, som han kan overlade til sin betroede kurer for deres returnering til Scracchio-lagrene.


   For korrekt at overholde returneringen af ​​varer, er det vigtigt at holde sig følgende for øje under straf for fortabelse af returretten:

   Returnerede produkter skal være intakte og indeholdt i den originale emballage;
   Delvis returnering er ikke tilladt, og af denne grund skal alle produkter, der er bestilt og modtaget med en enkelt ordre, returneres;
   Returnering af produkter, hvis emballage er blevet åbnet eller manipuleret, er ikke tilladt, og hvis kun ét af produkterne åbnes eller manipuleres, ophører fortrydelsesretten for hele ordren;
   Returnerede produkter, som er en del af en enkelt ordre, skal returneres i en enkelt forsendelse, og ingen andre former er tilladt;
   Omkostningerne ved returnering af varerne afholdes udelukkende af kunden, ligesom ansvaret for varerne i tilfælde af tab eller beskadigelse af produkterne;
   Fortrydelsesretten er udelukkende forbeholdt fysiske personer defineret som "forbrugere", og køb foretaget af forhandlere eller af personer, der køber med henblik på videresalg, er udelukket;
   Vi accepterer ikke brugte eller beskadigede produkter, som, hvis de når os i denne tilstand, vil blive stillet til rådighed for kunden, som kan arrangere afhentning med kurer inden for 15 dage; efter denne dato vil produkterne blive opbevaret af virksomheden og udsat for destruktion;
   Returnering af de varer, kunden har købt, skal ske på følgende adresse og ingen andre adresser end: Unbrands Retail Italia srl ​​- Retur- og refusionskontor - Via del Melograno, 24 – 70022 Altamura BA er tilladt.


   Så snart vi modtager varerne, vil vi omgående tage ansvaret for at administrere tilbagebetalingsanmodningen, som, når overholdelse af ovenstående betingelser er blevet bekræftet, vil finde sted senest 5 dage efter modtagelsen af ​​varerne. Hvis vilkårene og betingelserne for returnering ikke er blevet overholdt, vil kunden ikke være berettiget til refusion, og varerne vil blive stillet til rådighed for ham i samme tilstand, som de ankom. Kunden kan sørge for afhentning af varerne inden for 15 dage fra datoen for meddelelse om modtagelse af beskadigede, åbnede eller manipulerede produkter. Efter denne periode vil varerne blive opbevaret til destruktion af virksomheden.


   Kunden vil være berettiget til at få refunderet ikke kun de beløb, der er betalt for købet af produkterne, men også af forsendelsesomkostningerne på købstidspunktet. De eneste omkostninger, du skal afholde, er omkostningerne ved returnering af de købte produkter som krævet i henhold til art.67, paragraf 3 i forbrugerkodeksen.


   Tilbagebetalingen vil udelukkende ske til navnet på den person, der foretog købet med samme midler (kreditkort/bankoverførsel), som blev brugt til at betale for ordren. For enhver tvist er det muligt at bruge det alternative tvisthåndteringsværktøj, der er etableret af kommissionen Europæisk og tilgængelig på linket: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT

  10. Større styrke

   Det er Scracchios ret ikke at behandle ordren og af denne grund vil det ikke være ansvarligt i tilfælde af manglende opfyldelse, hvis dette er forårsaget af uforudsete hændelser eller hændelser, der ikke med rimelighed kan kontrolleres. Disse omfatter katastrofale naturbegivenheder, folkelige opstande, krige, mangel på elektricitet, terrorhandlinger, generalstrejke for offentlige og/eller private arbejdere, strejker og/eller restriktioner i forhold til kurer- og luftforbindelsers levedygtighed.

  11. Garanti og ansvar for defekte produkter

   Garantien på overensstemmelsen af ​​de produkter, som forbrugeren er berettiget til, er 24 måneder fra leveringen af ​​varerne, og i tilfælde af en defekt skal den meddeles Scracchio omgående. For at udøve denne ret skal Kunden sende en øjeblikkelig meddelelse til Scracchio via e-mail med angivelse af ordrenummer og den detaljerede beskrivelse af fejlen fundet i produktet, det er også nødvendigt at sende tydeligt og fuldstændigt fotomateriale, der viser problemet.


   Hvis Scracchio faktisk konstaterer produktets manglende overensstemmelse, har kunden ret til at få dets erstatning, efter returnering af det defekte produkt.


   For så vidt angår skader forårsaget af produktfejl, gælder bestemmelserne i det italienske lovdekret nr. 206/2005 (forbrugerkodeks) og det europæiske direktiv 85/374/EØF. Scracchio, som online-distributør, med angivelse af produktionsanlægget på etiketten, er fritaget for ethvert ansvar.

  12. Datasikkerhed

   Sikkerheden af ​​kundedata er en grundlæggende faktor, og af denne grund vedtager Scracchio beskyttelsesforanstaltninger, der beskytter data mod tyveri, tab, manipulation og forfalskning fra tredjeparter. Ikke desto mindre kan Scracchio ikke garantere kunden, at dataene kan ses eller opsnappes af uautoriserede tredjeparter.

  13. Cookies

   Siden bruger cookies til at personliggøre onlineoplevelsen. Ved at tilgå Scracchio.com accepterer du brugen af ​​nødvendige cookies. En cookie er en tekstfil, der placeres på din harddisk af en webserver. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller sende virus til din computer. Cookies er unikt tildelt dig og kan kun læses af webserveren på det domæne, der har udstedt cookien.


   Vi kan bruge cookies til at indsamle, gemme og spore oplysninger til statistiske og marketingformål for at drive vores hjemmeside. Vi giver dig mulighed for at acceptere eller afvise valgfri cookies. Der er nødvendige cookies, som er essentielle for hjemmesidens funktion. Disse cookies kræver ikke samtykke, da de under alle omstændigheder er aktive. Vi beder dig huske på, at accept af nødvendige cookies også omfatter accept af tredjepartscookies, som kan komme fra tjenester leveret af tredjeparter, hvis du beslutter dig for at bruge sådanne tjenester på vores side. For eksempel en videoskærm leveret af en tredjepart og indlejret på vores side.

  14. Intellektuelle ejendomsrettigheder

   Kunden erklærer at være opmærksom på, at ingen del af denne hjemmeside må gengives, transmitteres, opbevares, fotokopieres eller optages uden tilladelse fra indehaveren af ​​ophavsretten. Alle varemærker, tegn, fotografier, videoer, skrevne tekster, grafik og logoer, der findes på webstedet, tilhører Scracchio og/eller deres legitime ejere.


   Scracchio-mærket og Scracchio.com-domænet er eksklusivt licenseret til Unibrands Retail Italia srl, som har rettighederne til Europa. Oplysningerne på webstedet kan ændres uden varsel. De viste billeder er udelukkende illustrative og svarer muligvis ikke nøjagtigt til virkeligheden. Indholdet på dette websted udgør ikke videnskabelig værdi, men er udelukkende informativt og bør ikke betragtes som medicinsk eller ernæringsmæssig rådgivning.

  15. Indholdsansvar

   Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på dit websted. Du accepterer at beskytte og forsvare os mod enhver juridisk handling, der opstår fra dit websted. Du bør ikke tilføje et link på dit websted, der kan tolkes som injurierende, uanstændigt, kriminelt, eller som krænker, krænker eller antyder krænkelse af tredjeparts rettigheder.

  16. Rettigheder forbeholdt

   Vi forbeholder os retten til at anmode dig om at fjerne alle links eller ethvert specifikt link til vores websted. Du skal straks godkende anmodningen om at fjerne links. Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser samt tilknytningspolitik til enhver tid. Ved at fortsætte med at bruge vores side accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

  17. Fjernelse af links fra vores websted

   Hvis et link på vores hjemmeside er stødende af en eller anden grund, kan du kontakte os og informere os til enhver tid. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men vi har ingen forpligtelse til at fuldføre fjernelsen eller svare direkte. Vi garanterer ikke for nøjagtigheden af ​​oplysningerne på siden. Vi garanterer ikke, at oplysningerne er fuldstændige eller nøjagtige, og vi lover heller ikke at sikre, at siden forbliver tilgængelig, eller at materialet på siden konstant opdateres.

  18. Ansvarsfraskrivelse

   I det maksimale omfang tilladt ved lov, udelukker vi alle repræsentationer, garantier og betingelser i forbindelse med vores websted og brugen af ​​det. Intet i denne ansvarsfraskrivelse:

   • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for dødsfald eller personskade;
   • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for bedrageri eller svigagtig vildledning;
   • begrænse vores eller dit ansvar på en måde, der ikke er tilladt ved lov;
   • udelukker vores eller dit ansvar på en måde, der ikke kan udelukkes ved lov.

   De begrænsninger og forbud mod ansvar, der er angivet i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underlagt det foregående afsnit; (b) regulerer alle forpligtelser relateret til denne ansvarsfraskrivelse, inklusive dem, der er relateret til kontrakt, erstatningsansvar eller brud på lovbestemte forpligtelser.

   Mens webstedet, informationer og tjenester leveres gratis, kan vi ikke holdes ansvarlige for tab eller skade af nogen art.

  19. Privatliv

   For information vedrørende behandlingen af ​​kundens personoplysninger og fortrolighedspolitikken opfordres kunden til at læse informationen indeholdt i den underliggende del (Footer) af hjemmesiden www.scracchio.com under overskriften Privacy Policy. Yderligere oplysninger kan rekvireres ved at sende en e-mail til info@scracchio.com.

  20. Lov og kompetent domstol

   Salg foretaget på hjemmesiden www.scracchio.com er underlagt lovgivningen i den italienske republik, da de finder sted på Italiens territorium, og den kompetente domstol for enhver tvist vil være den i forbrugerens bopælskommune og for alle andre ikke- klassificerede forbrugere den kompetente domstol er Bari.

  21. Godkendte klausuler

   Kunden i henhold til art. 1341 i Civil Code, godkender specifikt klausuler 1. Kontrakt; 8. Forsendelse, levering og accept af varer; 9. Fortrydelsesret; 10. Force majeure; 12. Datasikkerhed; 11. Garanti og ansvar for defekte produkter; 20. Lov og jurisdiktion.