• Algemene verkoopvoorwaarden

  Op de verkoop van huishoudelijke producten en alle producten in het algemeen op onze website www.scracchio.com zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.


  De producten op de site worden rechtstreeks verkocht door:


  Unibrands Retail Italia srl ​​met hoofdkantoor in Via del Melograno, 24 - 70022 Altamura BA - Tel e-mail: info@scracchio.it - ​​​​PEC: unibrandsretail@pec.it - ​​​​SDI: KRRH6B9 - BTW-nummer: 07146810721 Aandelenkapitaal €. 10.000 volledig betaald - Bari Kamer van Koophandel: REA535813 Unibrands Retail Italia srl ​​is de Europese licentiehouder van het merk Scracchio en het domein Scracchio.com, dat vanaf nu Scracchio heet.


  In het kader van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt de klant voortaan onverschillig klant, consument of gebruiker genoemd.


  Stelling

  Scracchio biedt zijn producten op de website www.scracchio.com via zijn elektronische handelsplatform uitsluitend aan zijn klanten/consumenten aan, zoals gedefinieerd in de consumentencode art. 3 lid 1, letter a), 18 (achttien) jaar oud en eveneens in overeenstemming met de wetgeving inzake elektronische handel. Het is absoluut verboden voor mensen onder de 18 (achttien) jaar om te kopen en om deze reden wordt de bestelling niet verwerkt als wij met een dergelijke omstandigheid in aanraking komen.


  Door producten op onze site te kopen en te bevestigen dat hij deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen, verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij minstens 18 (achttien) jaar oud is en dat hij deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die een bindende overeenkomst vormen, begrijpt. Deze algemene verkoopvoorwaarden en de volledige inhoud van de website www.scracchio.com zijn geschreven in het Italiaans en verwijzen voornamelijk naar het wetsdecreet van 6 september 2005 n. 206 en de wetgeving inzake overeenkomsten op afstand en het wetsdecreet van 9 april 2003 n. 70 met betrekking tot alles wat met elektronische handel te maken heeft.

  1. Contract

   Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot taak het aanbod van producten, de aankoop door de klant, het herroepingsrecht en elke andere activiteit die plaatsvindt op het platform www.scracchio.com te reguleren. De sluiting van het koopcontract voor de producten die worden aangeboden op de website www.scracchio.com komt tot stand wanneer de klant de aankoopformulieren heeft ingevuld, de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft geaccepteerd en het formulier zelf heeft verzonden door op de verzendknop te drukken. De klant ontvangt een samenvatting van de bestelling, evenals een orderbevestiging en acceptatie-e-mail; op deze manier wordt de bestelling als geaccepteerd beschouwd en in behandeling genomen.


   Scracchio heeft het recht om bestellingen ook op alternatieve manieren op te halen, zoals: telefoon, chat, e-mail, Facebook, Instagram enz. en de bevestiging dat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen, zal mondeling en/of op alternatieve wijze worden gegeven. De bevestigingsmail met het besteloverzicht vormt echter het bewijs dat u deze heeft gelezen. Scracchio behoudt zich het exclusieve recht voor om de bestelling te weigeren en niet te verwerken, zonder enige rechtvaardiging aan de klant, maar door een schriftelijke mededeling naar de klant te sturen.


   In geval van onbeschikbaarheid van de door de klant bestelde goederen, zelfs als de bestelling is aanvaard, heeft Scracchio het recht om, na mededeling, de bestelling niet te verwerken. In het geval dat de klant reeds vooraf betaald heeft, zal Scracchio de betaalde bedragen uiterlijk binnen 5 werkdagen terugbetalen.

  2. Licentie:


   Tenzij anders aangegeven bezitten Unibrands Retail Italia srl ​​en/of haar gelicentieerde dochterondernemingen de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Scracchio. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt er via Scracchio toegang toe krijgen voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgelegd in de volgende algemene voorwaarden.


   Het is niet toegestaan:

   • Kopieer of publiceer het materiaal van Scracchio opnieuw
   • Scracchio's materiaal verkopen, verhuren of in sublicentie geven
   • Reproduceer, dupliceer of kopieer het materiaal van Scracchio
   • Herdistribueer Scracchio-inhoud
   • Deze overeenkomst gaat in op de hierin aangegeven datum.

   Delen van deze site bieden u de mogelijkheid om op bepaalde delen van de site meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Unibrands Retail Italia srl ​​filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze aan de site worden toegevoegd. De opmerkingen weerspiegelen niet de mening en mening van Unibrands Retail Italia srl, haar agenten en/of haar dochterondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die dergelijke standpunten of meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de wet, kan Unibrands Retail Italia srl ​​niet verantwoordelijk worden gehouden voor de commentaren en kan zij geen verzoeken ontvangen voor compensatie voor schade of kosten veroorzaakt door het gebruik, de publicatie en/of de aanwezigheid van de commentaren op de site.

   Unibrands Retail Italia srl ​​behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze algemene voorwaarden acht.


   Je garandeert dat:

   • U bent geautoriseerd om reacties op de site te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen voor dergelijke actie;
   • De Reacties schenden geen enkel intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patent of handelsmerk, van een derde partij;
   • De Reacties geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy veroorzaakt;
   • Reacties zullen niet worden gebruikt om zakelijke, commerciële of illegale activiteiten uit te lokken of te promoten.
   • U verleent Unibrands Retail Italia srl ​​een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in welke vorm, formaat of media dan ook te gebruiken, reproduceren en bewerken.
  3. Hyperlinks naar onze inhoud:


   De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een hyperlink naar onze site maken:


   • Overheidsinstellingen;
   • Zoekmachine;
   • Kranten;
   • Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier als andere beursgenoteerde websites een hyperlink naar onze site toevoegen;
   • Door het systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidsinstellingen en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze site mogen maken.
   Deze organisaties mogen een hyperlink toevoegen naar onze homepage, naar publicaties en naar informatie op andere sites, op voorwaarde dat de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, reclame of goedkeuring van de derde partij die de link plaatst en zijn producten en/of diensten; (c) passend is voor de context van de site van de derde partij die de link plaatst.

   We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

   • bekende bronnen van commerciële en/of consumenteninformatie;
   • gemeenschapssites punto.com;
   • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsactiviteiten vertegenwoordigen;
   • distributeurs van onlinegidsen;
   • portal internet;
   • advies-, juridische en auditbureaus;
   • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.
   Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als: (a) de link ons ​​niet in een nadelige positie zou brengen voor onszelf of voor onze geregistreerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve geschiedenis bij ons; (c) het voordeel dat wordt geboden door de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid voor Unibrands Retail Italia srl; (d) de link bevindt zich in de context van algemene informatie.

   Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, reclame of goedkeuring van de derde partij die de link plaatst of haar producten en/of diensten; (c) passend is voor de context van de site van de derde partij die de link plaatst.

   Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties vertegenwoordigt en geïnteresseerd bent in het toevoegen van een link naar onze site, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@scracchio.com. We vragen dat u uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site opgeeft, een lijst met alle URL's waarnaar u van plan bent naar onze site te linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u verwijst van plan zijn te koppelen. Wij vragen u 2-3 weken te wachten op een reactie.

   Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze site toevoegen:

   • Het gebruiken van onze bedrijfsnaam;
   • Gebruik van de gekoppelde uniforme resource locator;
   • Het gebruiken van een andere beschrijving van onze site die relevant is voor de context en het formaat van de inhoud op de site van derden.
   Het gebruik van logo’s of afbeeldingen van Unibrands Retail Italia srl ​​voor links is niet toegestaan ​​zonder een commerciële licentieovereenkomst.
  4. Producten


   De producten die worden aangeboden op de website www.scracchio.com zijn allemaal van hoge kwaliteit, het resultaat van zorgvuldig onderzoek en selectie van leveranciers die opereren in overeenstemming met nationale en Europese normen. De informatie op de productetiketten is opgesteld in overeenstemming met de wet en de waarheidsgetrouwheid van de informatie wordt in ieder geval gegarandeerd door de fabrikant, zelfs als de etiketten zelf door Scracchio zijn vervaardigd. De informatie op de etiketten van de producten die op het bovengenoemde platform te koop zijn, kan variëren om redenen die buiten onze macht liggen en daarom kunnen er discrepanties bestaan ​​tussen de informatie op de site en de informatie die op de geleverde producten staat vermeld. De klant is verplicht om altijd de gegevens op het gekochte product te controleren alvorens het te gebruiken. Scracchio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die op de producten wordt vermeld, aangezien deze informatie door de individuele fabrikanten wordt verstrekt. In geval van twijfel over de informatie op de etiketten staat de afdeling Kwaliteit van Scracchio voor u klaar. Schrijf gewoon naar info@scracchio.com om snel antwoord te krijgen. De prijs, kenmerken en beschikbaarheid van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  5. Prijzen

   Alle prijzen van producten op de website www.scracchio.com zijn inclusief BTW volgens de huidige wetgeving. De prijs van het transport, toevertrouwd aan externe koeriers, wordt afzonderlijk aangegeven en is zichtbaar in de fase van het afsluiten van de bestelling vóór betaling. Prijzen worden periodiek bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die op het moment van de bestelling aanwezig zijn, zijn de bijgewerkte prijzen.

  6. Aankoopprocedure en -methode

   Om de producten op de site te kunnen kopen www.scracchio.com de klant is verplicht de Algemene Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden, die een integraal en substantieel onderdeel van de bestelling vormen. Deze voorwaarden hebben de waarde van een contractueel voorstel en binden Scracchio niet tot uitvoering, aangezien elke bestelling onderhevig is aan aanvaarding.


   Bij het verzenden van de bestelling ontvangt de klant een e-mail met alle bestelgegevens en de belangrijkste informatie met betrekking tot de levering van de producten. Hetzelfde is vereist om een ​​kopie van deze communicatie af te drukken of op te slaan, waarbij Scracchio onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld in geval van fouten.


   De Klant heeft de mogelijkheid om binnen maximaal 10 uur de bestelling te annuleren, uit te stellen of een wijziging van het verzendadres aan te vragen. Zodra de periode van 10 uur is verstreken, is de bestelling gereed voor verwerking en is het niet langer mogelijk om een ​​annulering of wijziging aan te vragen.

   De Klant heeft de mogelijkheid om de uitgifte van de factuur aan te vragen door het juiste vakje te selecteren tijdens de aankoopprocedure en moet de factuurgegevens invoeren, waaronder: bedrijfsnaam, volledig adres, belastingcode en/of BTW-nummer, en SDI-ontvangercode. De factuur wordt automatisch naar de belastingtrekker van de klant gestuurd, zoals bepaald door de relevante regelgeving. De klant is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens en is zich ervan bewust dat, indien de factuur tijdens de aankoopfase niet wordt opgevraagd, deze later niet meer bij Scracchio kan worden opgevraagd.

  7. Betalingen

   Voor alle aankopen op ons platform accepteren wij de volgende betalingswijzen:

   • VISUM
   • VISUM-ELEKTRON
   • MASTERCARD
   • MAESTRO
   • AMERICAN EXPRESS
   • PAYPAL
   • CONTANT BIJ LEVERING

   De circuits die we gebruiken gebruiken hoge beveiligingsprotocollen; creditcard- en prepaidkaartgegevens, beheerd door partnerbedrijven, worden beschermd via SSL ('Secure Socket Layer') gecodeerde gegevensoverdracht. Bij betaling onder rembours wordt de bestelling verwerkt met contante betaling aan de koerier.

  8. Verzending, levering en acceptatie van goederen

   Leveringen die alleen in Italië plaatsvinden, zijn uitsluitend gericht aan klanten die minstens 18 jaar oud zijn en worden verzonden naar de plaats die in de bestelling is aangegeven. Deze worden uitgevoerd met primaire nationale expreskoeriers die volledig verantwoordelijk zijn voor de bezorging. Scracchio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slecht gedrag en/of eventuele schade die de koeriers aan de klant kunnen toebrengen, waarvan wij de klant vragen dit aan ons te melden.


   Als pakketten met duidelijke schade, breuken of andere non-conformiteiten bij de klant worden afgeleverd, moet hij het pakket terugsturen naar de afzender en Scracchio hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. In geval van afhaling van een beschadigd pakket, verbindt de klant zich ertoe om op het document van de koerier de woorden te schrijven "het pakket zal onder voorbehoud worden opgehaald aangezien het beschadigd is". Scracchio verbindt zich ertoe het individuele product te vervangen indien de klant schade aan het product zelf vaststelt, dit alles zonder kosten voor de klant.


   De levering vindt normaal gesproken plaats op weekdagen, binnen een periode van twee tot zeven werkdagen vanaf de datum van plaatsing van de bestelling op onze website www.scracchio.com.

  9. Herroepingsrecht

   Overeenkomstig Wetsdecreet 21 februari 2014, nr. 21, is het herroepingsrecht van toepassing op alle aankopen gedaan op de website www.scracchio.com en de personen die hiervan kunnen profiteren zijn degenen die, op basis van de Consumentenwet art. 3 lid 1, letter a), worden gedefinieerd als consumenten.


   De klant/consument kan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen herroepen en in afwijking van wat door de geldende regelgeving is bepaald met betrekking tot het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbewijs ter kennisgeving van de retourzending, volstaat het om het daarvoor bestemde retourformulier in te vullen. Formulier en verzend het volgens de aangegeven methoden.


   Zodra het formulier is ontvangen, ontvangt de klant een e-mail waarin toestemming wordt gegeven voor de terugzending van de goederen, die hij aan zijn vertrouwde koerier kan toevertrouwen voor terugzending naar de Scracchio-magazijnen.


   Om het retourneren van goederen correct te kunnen uitvoeren, is het essentieel om op straffe van verval van het recht op retour rekening te houden met het volgende:

   Geretourneerde producten moeten intact zijn en in de originele verpakking zitten;
   Gedeeltelijke retourzendingen zijn niet toegestaan ​​en om deze reden moeten alle bestelde en ontvangen producten bij een enkele bestelling worden geretourneerd;
   Het retourneren van producten waarvan de verpakking is geopend of waarmee is geknoeid, is niet toegestaan ​​en als slechts één van de producten wordt geopend of ermee is geknoeid, vervalt het herroepingsrecht voor de gehele bestelling;
   Geretourneerde producten, die deel uitmaken van één bestelling, moeten in één enkele zending worden geretourneerd en andere vormen zijn niet toegestaan;
   De kosten voor het retourneren van de goederen zijn volledig voor rekening van de klant, evenals de verantwoordelijkheid voor de goederen in geval van verlies of beschadiging van de producten;
   Het herroepingsrecht is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen gedefinieerd als "consumenten" en aankopen gedaan door wederverkopers of door mensen die kopen met het oog op wederverkoop zijn uitgesloten;
   We accepteren geen gebruikte of beschadigde producten die, als ze ons in deze staat bereiken, ter beschikking worden gesteld aan de klant, die binnen 15 dagen kan regelen dat deze per koerier wordt opgehaald; na deze datum blijven de producten eigendom van het bedrijf en worden ze vernietigd;
   Het retourneren van de door de klant gekochte goederen moet plaatsvinden op het volgende adres en er zijn geen andere adressen toegestaan ​​dan: Unbrands Retail Italia srl ​​- Bureau voor retouren en restituties - Via del Melograno, 24 – 70022 Altamura BA.


   Zodra we de goederen hebben ontvangen, zullen we onmiddellijk de leiding nemen over het beheer van het terugbetalingsverzoek, dat, zodra de naleving van de bovenstaande voorwaarden is geverifieerd, uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen zal plaatsvinden. Indien de retourvoorwaarden niet zijn nageleefd, heeft de Klant geen recht op terugbetaling en worden de goederen hem ter beschikking gesteld in dezelfde staat waarin ze zijn aangekomen. De Klant kan ervoor zorgen dat de goederen worden opgehaald binnen 15 dagen vanaf de datum van kennisgeving van ontvangst van beschadigde, geopende of waarmee is geknoeid. Na deze periode worden de goederen door het bedrijf ter vernietiging vastgehouden.


   De klant heeft niet alleen recht op terugbetaling van de voor de aankoop van de producten betaalde bedragen, maar ook op de verzendkosten die op het moment van aankoop zijn gemaakt. De enige kosten die u moet dragen zijn de kosten voor het retourneren van de gekochte producten, zoals vereist door artikel 67, paragraaf 3 van de Consumentenwet.


   De terugbetaling vindt uitsluitend plaats op naam van de persoon die de aankoop heeft gedaan, met hetzelfde betaalmiddel (creditcard/bankoverschrijving) waarmee de bestelling is betaald. Voor elk geschil is het mogelijk gebruik te maken van het door de commissie vastgestelde instrument voor alternatief geschillenbeheer Europees en beschikbaar via de link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT

  10. Belangrijke kracht

   Het is het recht van Scracchio om de bestelling niet te verwerken en om deze reden is Scracchio niet verantwoordelijk in geval van niet-uitvoering als dit wordt veroorzaakt door onvoorzienbare gebeurtenissen of gebeurtenissen die redelijkerwijs niet kunnen worden gecontroleerd. Deze omvatten catastrofale natuurrampen, volksopstanden, oorlogen, gebrek aan elektriciteit, terroristische daden, algemene staking van publieke en/of particuliere werknemers, stakingen en/of beperkingen met betrekking tot de levensvatbaarheid van koeriers en luchtverbindingen.

  11. Garantie en aansprakelijkheid voor defecte producten

   De garantie op de conformiteit van de producten waarop de consument recht heeft, bedraagt ​​24 maanden vanaf de levering van de goederen en in geval van een defect moet dit onmiddellijk aan Scracchio worden meegedeeld. Om dit recht uit te oefenen, moet de Klant onmiddellijk per e-mail een mededeling naar Scracchio sturen met vermelding van het bestelnummer en de gedetailleerde beschrijving van het defect dat in het product is aangetroffen. Het is ook noodzakelijk om duidelijk en volledig fotomateriaal te sturen dat het probleem laat zien.


   Als Scracchio daadwerkelijk het gebrek aan overeenstemming van het product vaststelt, heeft de klant het recht om een ​​vervanging te verkrijgen, tegen teruggave van het defecte product.


   Met betrekking tot eventuele schade veroorzaakt door productdefecten zijn de bepalingen van het Italiaanse wetsdecreet nr. van toepassing. 206/2005 (Consumentenwet) en de Europese Richtlijn 85/374/EEG. Scracchio is als online distributeur, met vermelding van de productielocatie op het etiket, ontheven van elke verantwoordelijkheid.

  12. Dataveiligheid

   De veiligheid van klantgegevens is een fundamentele factor en om deze reden neemt Scracchio beschermingsmaatregelen die gegevens beschermen tegen diefstal, verlies, manipulatie en vervalsing door derden. Niettemin kan Scracchio de klant niet garanderen dat de gegevens door onbevoegde derden kunnen worden ingezien of onderschept.

  13. Koekjes

   De site maakt gebruik van cookies om de online-ervaring te personaliseren. Door Scracchio.com te bezoeken, accepteert u het gebruik van vereiste cookies. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar uw computer te sturen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door de webserver in het domein dat de cookie heeft uitgegeven.


   We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische en marketingdoeleinden om onze website te laten functioneren. Wij staan ​​u toe optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de site. Voor deze cookies is geen toestemming nodig, aangezien ze sowieso actief zijn. Wij vragen u er rekening mee te houden dat het accepteren van vereiste cookies ook het accepteren van cookies van derden omvat, die afkomstig kunnen zijn van diensten van derden als u besluit dergelijke diensten op onze site te gebruiken. Bijvoorbeeld een videoscherm geleverd door een derde partij en ingebed op onze site.

  14. Intellectuele eigendomsrechten

   De klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat niets van deze website mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, gefotokopieerd of opgenomen zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Alle handelsmerken, tekens, foto's, video's, geschreven teksten, afbeeldingen en logo's op de site zijn eigendom van Scracchio en/of hun legitieme eigenaren.


   Het merk Scracchio en het domein Scracchio.com zijn exclusief in licentie gegeven aan Unibrands Retail Italia srl, die de rechten voor Europa bezit. De informatie op de site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde foto's zijn louter ter illustratie en komen mogelijk niet exact overeen met de werkelijkheid. De inhoud van deze site heeft geen wetenschappelijke waarde, maar is uitsluitend informatief en mag niet worden beschouwd als medisch of voedingsadvies.

  15. Inhoudelijke verantwoordelijkheid

   Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud op uw site. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen eventuele juridische stappen die voortvloeien uit uw site. U mag geen links op uw site toevoegen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze schenden of de suggestie daarvan wekken.

  16. Rechten voorbehouden

   Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze site te verwijderen. U moet het verzoek om links te verwijderen onmiddellijk goedkeuren. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door onze site te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

  17. Het verwijderen van links van onze site

   Als een link op onze website om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om de verwijdering te voltooien of direct te reageren. Wij kunnen de juistheid van de informatie op de site niet garanderen. Wij garanderen niet dat de informatie volledig of accuraat is, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de site beschikbaar blijft of dat het materiaal op de site voortdurend wordt bijgewerkt.

  18. Vrijwaring

   Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden in verband met onze site en het gebruik ervan uit. Niets in deze disclaimer:

   • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
   • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
   • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet door de wet is toegestaan;
   • sluit onze of uw aansprakelijkheid uit op een manier die niet door de wet kan worden uitgesloten.

   De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden met betrekking tot deze disclaimer, inclusief die welke verband houden met een contract, onrechtmatige daad of schending van wettelijke plichten.

   Hoewel de site, informatie en diensten gratis worden aangeboden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook.

  19. Privacy

   Voor informatie over de verwerking van de persoonlijke gegevens van de klant en het Privacybeleid wordt de klant uitgenodigd om de informatie te lezen in het onderliggende deel (Voettekst) van de website www.scracchio.com onder het kopje Privacybeleid. Eventuele verdere informatie kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@scracchio.com.

  20. Wet en bevoegde rechtbank

   Op de website www.scracchio.com verkochte verkopen zijn onderworpen aan de wetten van de Italiaanse Republiek aangezien deze plaatsvinden op het grondgebied van Italië en de bevoegde rechtbank voor elk geschil zal die van de woongemeente van de Consument zijn en voor alle andere niet- geclassificeerde consumenten De bevoegde rechtbank is die van Bari.

  21. Goedgekeurde clausules

   De klant overeenkomstig art. 1341 van het Burgerlijk Wetboek, keurt specifiek clausules 1. Contract goed; 8. Verzending, aflevering en acceptatie van goederen; 9. Herroepingsrecht; 10. Overmacht; 12. Gegevensbeveiliging; 11. Garantie en aansprakelijkheid voor defecte producten; 20. Recht en jurisdictie.