Udržitelnost

Společenská odpovědnost

NÁŠ ZÁVAZEK

Staráme se o stromy

V souladu s naším hlubokým přesvědčením o důležitosti zodpovědného jednání vůči životnímu prostředí se účastníme celosvětového projektu zalesňování s názvem Tree-Nation.

Tento konkrétní závazek odráží naše odhodlání řešit výzvy související se změnou klimatu. Prostřednictvím naší účasti v programu jsme se rozhodli investovat do ambiciózního cíle sázet stromy po celém světě. Tento závazek jde nad rámec pouhého vyrovnání emisí uhlíku, ale promítá se do autentického zalesňování, které pomáhá obnovit a zachovat globální lesní ekosystémy.

Prostřednictvím tohoto virtuálního lesa nabízíme našim zákazníkům možnost spojit se individuálně s každým vybraným a vysazeným stromem. Budete moci pozorně sledovat cestu růstu každého stromu prostřednictvím pravidelných fotografií a ponořit se do fascinujících fází jeho vývoje.