GDPR

GDPR – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov UE 2016/679

Súkromie je pre nás veľmi dôležité a z tohto dôvodu v súlade s európskym nariadením 2016/679 o spracúvaní osobných údajov a ich voľnom obehu a v súlade s ustanoveniami Kódexu o spracúvaní osobných údajov, legislatívnou vyhláškou 196/ 2003 a neskorších dodatkov Vás ako záujemcu informujeme o tom, ako používame Vaše osobné údaje, aby sme zaručili zákonné, správne a transparentné spracovanie.

V prípade pochybností, otázok alebo problémov týkajúcich sa vášho súkromia sa obráťte priamo na správcu osobných údajov. Ak požadujete uplatnenie svojich práv, pošlite nám  Formulár na uplatnenie osobných práv, ktorý nájdete nižšie.

Vlastník spracúvania osobných údajov

Unibrands Retail Italia Srl

Sídlo:Via del Melograno, 24 - 70022 Altamura BA

Tel. 0803141574 -  E-mail: info@scracchio.com

Pec: unibrandsretail@pec.it - SDI: KRRH6B9

DIČ: 07146810721

Obchodná komora Bari: REA535813

 

Poverenec pre ochranu osobných údajov (DPO):

Antonio Loizzo

Tel: 080.3141574 -  E-mail: dpo@scracchio.com

 

Formuláre a informácie dostupné zákazníkovi:

GDPR – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov EÚ 2016/679 vám dáva možnosť uplatniť si vaše práva na prístup, opravu, zrušenie, obmedzenie, prenosnosť, námietku a zrušenie vašich osobných údajov. Prostredníctvom tohto formulára si preto môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva a bude zodpovednosťou nášho úradníka pre ochranu údajov promptne vyhovieť žiadosti.