Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 2. februára 2024

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy v Unibrands Retail Italia srl, Via del Melograno, 24, BA 70022, Taliansko, e-mail: info@scracchio.com, telefón: 080.3141574 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní používateľských informácií, ktoré zhromažďujeme, keď používateľ používa našu webovú stránku ( www.scracchio.com ). Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.


Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný v nasledujúcich podmienkach. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.


Definície
Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

 • účtu znamená jedinečný účet vytvorený pre vás na prístup k našej Službe alebo častiam našej Služby.
 • Pridružený znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových cenných papierov alebo iných cenných papierov oprávňujúcich stranu voliť. Voľba riaditeľov alebo iné riadiace právomoci.
 • Spoločnosť (v tejto zmluve označované ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje Unibrands Retail Italia srl, Via del Melograno, 24.
 • Ja koláčik sú malé súbory, ktoré webová lokalita umiestňuje do počítača používateľa, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré obsahujú podrobnosti o histórii prehliadania používateľa na tejto webovej lokalite, medzi jej mnohými použitiami.
 • jakrajina odkazuje na: Taliansko a Európu
 • Zariadenie: akékoľvek zariadenie schopné prístupu k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • Pre osobné údaje znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovaného alebo identifikovateľného jednotlivca.
 • servis odkazuje na webovú stránku.
 • Pre poskytovateľa služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích strán alebo jednotlivcov zamestnaných Spoločnosťou na uľahčenie poskytovania Služby, poskytovanie Služieb v mene spoločnosti, poskytovanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby.
 • Služba sociálnych médií tretej strany sa vzťahuje na akúkoľvek webovú stránku alebo stránku sociálnej siete, prostredníctvom ktorej sa Používateľ môže prihlásiť alebo vytvoriť účet na používanie Služby.
 • Údaje o používaní sa vzťahuje na údaje zbierané automaticky, generované používaním Služby alebo samotnou infraštruktúrou Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).
 • Webová stránka odkazuje na Scracchio, prístupný z webovej stránky www.scracchio.com.
 • Na používateľa znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Typy zozbieraných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:


 • Emailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Profil na sociálnych sieťach
 • Dátum narodenia
 • Informácie o platbe

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky, keď používate službu.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe z mobilného zariadenia alebo prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie vrátane, bez obmedzenia, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID vášho mobilného zariadenia, vašej IP adresy, mobilného zariadenia, mobilného operačného systému, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý Používateľ používa, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia.

Informácie zo služieb sociálnych médií tretích strán

Spoločnosť vám umožňuje vytvoriť si účet a pristupovať k Službe prostredníctvom nasledujúcich služieb sociálnych médií tretích strán: • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • X
 • LinkedIn
 • TIK tak

Ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo inak udeliť prístup k službe sociálnych médií tretej strany, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré sú už spojené s vaším účtom služby sociálnych médií tretej strany, ako je vaše meno, vaša e-mailová adresa, aktivity alebo zoznam kontaktov priradený k tomuto účtu. .


Môžete mať tiež možnosť zdieľať ďalšie informácie so Spoločnosťou prostredníctvom svojho účtu služby sociálnych médií tretej strany. Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie a osobné údaje, či už počas registrácie alebo inak, oprávňujete spoločnosť ich používať, zdieľať a uchovávať spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.


Technológie sledovania a súbory cookie

Používame cookies a podobné sledovacie technológie na monitorovanie aktivity v našej Službe a ukladanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať: • Cookies. Súbor cookie je malý súbor umiestnený na vašom zariadení. Používateľ môže dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby signalizoval odoslanie súboru cookie. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste si neupravili nastavenie prehliadača tak, aby odmietal cookies, naša služba ich môže používať.
 • Web Beacon. Niektoré časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (nazývané aj čisté gif, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré spoločnosti umožňujú napríklad spočítať používateľov, ktorí navštívili takéto stránky alebo otvorili e-mail a pre ďalšie štatistiky týkajúce sa webovej stránky (napríklad zaznamenávanie popularity konkrétnej sekcie a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „relácie“. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aj keď ste offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú hneď, ako zatvoríte webový prehliadač. Relačné aj trvalé súbory cookie používame na účely uvedené nižšie:


Nevyhnutné/nevyhnutné cookies
Typ: Súbor cookie relácie
Spravuje : Us

Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vám poskytli služby dostupné prostredníctvom webovej lokality a umožnili vám využívať niektoré jej funkcie. Pomáhajú overovať používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, ktoré požadujete, a používame ich iba na poskytovanie týchto služieb.


Zásady používania súborov cookie / Upozornenie Akceptovanie súborov cookie

Typ: Trvalé súbory cookie
Spravuje : Us
Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia akceptovali používanie súborov cookie na webovej lokalite.

 

Funkčné cookies
Typ: Trvalé súbory cookie
Spravuje : Us

Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré robíte pri používaní webovej stránky, ako sú vaše prihlasovacie údaje alebo preferovaný jazyk. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť používateľovi osobnejšiu skúsenosť a zabrániť tomu, aby používateľ musel znova zadávať svoje preferencie pri každom použití stránky.
Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, ao vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie, navštívte naše Zásady používania súborov cookie alebo sekciu Súbory cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.


Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže použiť osobné údaje na nasledujúce účely:

 

 • Poskytovať a udržiavať našu Službu, vrátane sledovania používania našej Služby.
 • Spravovať používateľský účet: spravujte svoju registráciu ako používateľa služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, vám môžu umožniť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré máte ako registrovaný používateľ k dispozícii.
 • Na plnenie zmluvy: vývoj, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na vami zakúpené produkty, položky alebo služby alebo akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej s nami prostredníctvom Služby.
 • Kontaktovať vás: Kontaktovať Používateľa prostredníctvom e-mailu, telefonátov, SMS alebo iných ekvivalentných foriem elektronickej komunikácie, ako sú push notifikácie z mobilnej aplikácie, pokiaľ ide o aktualizácie alebo informačnú komunikáciu týkajúcu sa funkcií, produktov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zmluva, vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich realizáciu.
 • Poskytnúť vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a akciách, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktorých ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie dostávať.
 • Spravujte svoje požiadavky: Reagovať na vaše požiadavky a spravovať ich.
 • Pre prevody podnikov: Vaše informácie môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už v rámci nepretržitej činnosti alebo ako súčasť konkurzného, ​​likvidačného alebo podobného konania, v ktorých osobných údajoch uchovávame o užívateľoch našich služieb patria medzi prenášané aktíva.
 • Na iné účely: Vaše informácie môžeme použiť na iné účely, ako je analýza údajov, zisťovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní, hodnotenie a zlepšovanie našej Služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností, získavanie spätnej väzby od zákazníkov, vytváranie používateľského účtu. , spracovanie platieb a administratívnych informácií, cielená reklama, správa zákazníckych objednávok, bezpečnosť stránok, spätná väzba medzi používateľmi, riešenie sporov a správa používateľského účtu Ak budeme chcieť použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a budeme používať vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré sme súhlas udelili, pokiaľ nám zákon neukladá inak.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli sledovať a analyzovať používanie našej služby, aby sme vás mohli kontaktovať.
 • Pre firemné prevody: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo preniesť v súvislosti s alebo počas rokovaní o akomkoľvek zlúčení, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého nášho podnikania alebo jeho časti inej spoločnosti.
 • S pridruženými spoločnosťami: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partneri spoločného podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.
 • S obchodnými partnermi: Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S ostatnými používateľmii: Keď zdieľate osobné údaje alebo inou interakciou vo verejných priestoroch s inými používateľmi, tieto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne šírené externe. Ak komunikujete s inými používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnych médií tretej strany, vaše kontakty v službe sociálnych médií tretej strany môžu vidieť vaše meno, profil, obrázky a popis vašej aktivity. Podobne si ostatní používatelia budú môcť prezerať popisy vašej aktivity, komunikovať s vami a prezerať si váš profil.
 • So súhlasom Používateľa: Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť na akýkoľvek iný účel s vaším súhlasom.


Ukladanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.


Spoločnosť si tiež ponechá údaje o používaní na účely internej analýzy. Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky po zatvorení vášho účtu alebo tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Možno budeme musieť uchovávať niektoré informácie na dlhšie obdobie, napríklad na uchovávanie údajov/správ v súlade s platnými právnymi predpismi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zvyšné anonymné informácie a súhrnné informácie, ktoré vás neidentifikujú (priamo ani nepriamo), môžu byť uchovávané na dobu neurčitú.


Prenos vašich osobných údajov

Vaše údaje, vrátane Osobných údajov, sú spracovávané v prevádzkových priestoroch Spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracovaní. To znamená, že takéto informácie môžu byť prenesené a udržiavané v počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.
Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s takýmto prevodom.
Spoločnosť podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a že sa neuskutoční žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontrolné opatrenia, vrátane bezpečnosť vašich údajov a iných osobných údajov.Vymazanie vašich osobných údajov

Používateľ má právo vymazať alebo požiadať Spoločnosť o pomoc pri vymazaní Osobných údajov zhromaždených o Používateľovi.
Naša Služba vám môže poskytnúť možnosť vymazať určité informácie o vás v rámci Služby.
Svoje informácie môžete kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo odstrániť tak, že sa prihlásite do svojho účtu, ak ho máte, a navštívite sekciu nastavení účtu, ktorá vám umožňuje spravovať vaše osobné údaje.


V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie alebo na získanie ich kópie, na obmedzenie alebo namietanie proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobné údaje inému subjektu, odvolať udelený súhlas so spracovaním vašich údajov, podať sťažnosť u zákonného orgánu a uplatniť ďalšie práva ustanovené platnými právnymi predpismi. Na uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na dpo@scracchio.com.

Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.
Upozorňujeme však, že možno budeme musieť uchovávať niektoré informácie, ak na to máme zákonnú povinnosť alebo legitímny základ. Môžete sa odhlásiť z priamej marketingovej komunikácie alebo profilovania, ktoré vykonávame na marketingové účely, ak nám napíšete na dpo@scracchio.com.
Upozorňujeme, že ak nepovolíte zhromažďovanie alebo spracovanie požadovaných osobných údajov alebo odvoláte svoj súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať alebo používať služby, pre ktoré boli požadované informácie požadované. .

 

Zverejnenie vašich osobných údajov


Obchodné transakcie
Ak je Spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja aktív, môžu byť vaše osobné údaje prenesené. Upozorníme vás skôr, ako budú vaše osobné údaje prenesené a budú podliehať iným pravidlám ochrany osobných údajov.

Aplikácia zákona
Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná zverejniť vaše Osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napríklad súdu alebo vládnej agentúry).

Ďalšie zákonné požiadavky
Bez vyžiadania vášho súhlasu neprenesieme vaše osobné údaje na tretie strany, s výnimkou reklamnej služby

 • marketingové agentúry
 • Analytics
 • Služby vymáhania platieb
 • Zber a spracovanie údajov

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj za účelom: (1) v súlade s akýmkoľvek zákonom, nariadením, súdnym príkazom alebo iným právnym procesom; (2) na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) reagovať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje práva iných. Ak sa Služba alebo naša spoločnosť zlúči alebo získa s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív prevedených na nového vlastníka.
Požadujeme, aby takéto tretie strany používali osobné údaje, ktoré im odovzdávame, iba na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie tohto účelu.

Bezpečnosť vašich osobných údajov
Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

Súkromie detí
Naša služba nie je zameraná na osoby mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 18 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.
Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ na spracovanie vašich informácií a vaša krajina vyžaduje súhlas rodičov, môžeme vás požiadať o súhlas vášho rodiča skôr, ako tieto informácie zhromaždíme a použijeme.

Odkazy na iné webové stránky
Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na zásady ochrany osobných údajov a iné postupy akýchkoľvek tretích strán vrátane tretích strán, ktoré prevádzkujú webové stránky alebo služby prístupné prostredníctvom odkazu v Službe. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na túto stránku tretej strany. Používateľovi dôrazne odporúčame, aby si prečítal Zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek bez upozornenia zmeniť a upravené Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke. Odporúčame, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali, či v nich neboli vykonané zmeny.

Kontakty
Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti o týchto zásadách ochrany osobných údajov, môžete poslať e-mail našej kancelárii pre sťažnosti na adrese Unibrands Retail Italia srl, Via del Melograno, 24 - 70022 Altamura BA, a to na adresu: dpo@scracchio.com alebo info@ scracchio.com alebo návštevou tejto stránky našej webovej lokality: https://scracchio.com/pages/contact