GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation UE 2016/679

För oss är integriteten mycket viktig och av denna anledning i enlighet med den europeiska förordningen 2016/679 om behandling av personuppgifter och deras fria rörlighet och i enlighet med bestämmelserna i koden om behandling av personuppgifter, lagstiftningsdekret 196/ 2003 och efterföljande ändringar informerar vi dig, som intresserad person, om hur vi använder dina personuppgifter för att garantera laglig, korrekt och transparent behandling.

Vid tvivel, frågor eller problem som rör din integritet, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige direkt. Om du begär att få utöva dina rättigheter, vänligen skicka  formuläret för utövande av personliga rättigheter som finns nedan.

Ägare av personuppgiftsbehandling

Unibrands Retail Italia Srl

Registrerat kontor:Via del Melograno, 24 - 70022 Altamura BA

Tel. 0803141574 -  E-post: info@scracchio.com

Pec: unibrandsretail@pec.it - SDI: KRRH6B9

Momsnummer: 07146810721

Bari handelskammare: REA535813

 

Personuppgiftsombud (DPO):

Antonio Loizzo

Tel: 080.3141574 -  E-post: dpo@scracchio.com

 

Blanketter och information tillgänglig för kunden:

GDPR – General Data Protection Regulation EU 2016/679 ger dig möjlighet att utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, annullering, begränsning, portabilitet, invändning och återkallelse av dina personuppgifter. Därför kan du genom detta formulär utöva dina rättigheter när som helst och det kommer att vara vårt dataskyddsombuds ansvar att omgående tillgodose begäran.