Hållbarhet

Socialt ansvar

VÅRT ENGAGEMANG

Vi tar hand om träden

I samklang med vår djupa tro på vikten av att agera ansvarsfullt gentemot miljön deltar vi i det globala återplanteringsprojektet, kallat Tree-Nation.

Detta konkreta åtagande återspeglar vår beslutsamhet att ta itu med utmaningar relaterade till klimatförändringar. Genom vårt deltagande i programmet har vi valt att satsa på det ambitiösa målet att plantera träd runt om i världen. Detta åtagande går längre än att bara kompensera för koldioxidutsläpp, utan översätts till en autentisk återplanteringsåtgärd som hjälper till att återställa och bevara globala skogsekosystem.

Genom denna virtuella skog erbjuder vi våra kunder möjligheten att ansluta individuellt med varje utvalt och planterat träd. Du kommer att kunna följa varje träds tillväxtväg, genom periodiska fotografier, och fördjupa dig i de fascinerande faserna av dess utveckling.