RODO

RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679

Dla nas Prywatność jest bardzo ważna i z tego powodu zgodna z Rozporządzeniem Europejskim 2016/679 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego obrotu oraz zgodnie z postanowieniami Kodeksu dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, Dekret Legislacyjny 196/ 2003 i późniejszymi zmianami, informujemy Cię, jako osobę zainteresowaną, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zagwarantować przetwarzanie zgodne z prawem, prawidłowe i przejrzyste.

W razie wątpliwości, pytań lub problemów związanych z Twoją prywatnością prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, prześlij  Formularz korzystania z praw osobistych , który znajdziesz poniżej.

Właściciel przetwarzania danych osobowych

Unibrands Retail Italia Srl

Siedziba:Via del Melograno, 24 - 70022 Altamura BA

Tel. 0803141574 —  E-mail: info@scrachio.com

Pec: unibrandsretail@pec.it -SDI: KRRH6B9

Numer VAT: 07146810721

Izba Handlowa w Bari: REA535813

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD):

Antonio Loizzo

Tel: 080.3141574 -  E-mail: dpo@sracchio.com

 

Formularze i informacje dostępne dla Klienta:

RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679 daje Ci możliwość skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu i wycofania Twoich danych osobowych. Dlatego za pośrednictwem tego formularza możesz w każdej chwili skorzystać ze swoich praw, a obowiązkiem naszego Inspektora Ochrony Danych będzie niezwłoczne zaspokojenie żądania.