Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność społeczna

NASZE ZAANGAŻOWANIE

Dbamy o drzewa

Kierując się naszą głęboką wiarą w znaczenie odpowiedzialnego działania wobec środowiska, uczestniczymy w globalnym projekcie ponownego zalesiania o nazwie Tree-Nation.

To konkretne zaangażowanie odzwierciedla naszą determinację w stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Poprzez udział w programie zdecydowaliśmy się zainwestować w ambitny cel, jakim jest sadzenie drzew na całym świecie. To zaangażowanie wykracza poza zwykłe kompensowanie emisji gazów cieplarnianych, ale przekłada się na autentyczne działania w zakresie ponownego zalesiania, które pomagają przywrócić i zachować globalne ekosystemy leśne.

Poprzez ten wirtualny las oferujemy naszym klientom możliwość indywidualnego połączenia się z każdym wybranym i posadzonym drzewem. Będziesz mógł uważnie śledzić ścieżkę wzrostu każdego drzewa, poprzez okresowe zdjęcia, zanurzając się w fascynujących fazach jego ewolucji.