Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2024 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury obowiązujące w Unibrands Retail Italia srl, Via del Melograno, 24, BA 70022, Włochy, e-mail: info@scracchio.com, telefon: 080.3141574 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkownikach, które zbieramy podczas użytkownik korzysta z naszej strony internetowej (www.scracchio.com). Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej nie korzystać.


Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w poniższych warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.


Definicje
Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.
 • Przyłączać oznacza podmiot kontrolujący, jest kontrolowany przez stronę lub znajdujący się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych uprawniających stronę do głosowania. inne uprawnienia zarządcze.
 • Społeczność (zwana w niniejszej Umowie „Spółką”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Unibrands Retail Italia srl, Via del Melograno, 24.
 • ciasteczko to małe pliki umieszczane przez witrynę internetową na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika, zawierające szczegóły dotyczące historii przeglądania tej witryny przez użytkownika oraz wielu jej zastosowań.
 • Ikraj dotyczy: Włoch i Europy
 • Urządzenie: dowolne urządzenie umożliwiające dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dla danych osobowych oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Praca odnosi się do Strony internetowej.
 • Dla Usługodawcy oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.
 • Usługa mediów społecznościowych strony trzeciej oznacza dowolną stronę internetową lub serwis społecznościowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może zalogować się lub założyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • Dane dotyczące użytkowania oznacza dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Serwisu lub przez samą infrastrukturę Serwisu (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona internetowa odnosi się do Scracchio, dostępnego na stronie internetowej www.scracchio.com.
 • Na użytkownika oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:


 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu
 • Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto
 • Profil w mediach społecznościowych
 • Data urodzenia
 • Informacja o płatności

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi z urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP, urządzenie mobilne, mobilny system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Informacje z zewnętrznych serwisów społecznościowych

Spółka umożliwia utworzenie konta i dostęp do Usługi za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów społecznościowych: • Google
 • Facebook
 • Instagrama
 • X
 • LinkedIn
 • TIK Tok

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub w inny sposób udzielić dostępu do Zewnętrznej usługi mediów społecznościowych, możemy zbierać dane osobowe już powiązane z Twoim kontem w Zewnętrznej usłudze mediów społecznościowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, Twój adres e-mail, działania lub lista kontaktów powiązana z tym kontem .


Możesz także mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta w zewnętrznych mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i Dane Osobowe, czy to podczas rejestracji, czy w inny sposób, upoważniasz Spółkę do ich wykorzystywania, udostępniania i przechowywania w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.


Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu monitorowania aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Technologie, które wykorzystujemy mogą obejmować: • Ciasteczka. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub sygnalizowała wysłanie pliku cookie. Jeżeli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, korzystanie z niektórych części naszego Serwisu może okazać się niemożliwe. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może z nich korzystać.
 • Sygnał nawigacyjny w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne w sieci Web (zwane także przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i pojedynczymi pikselami gif), które pozwalają Firmie na przykład zliczać użytkowników, którzy odwiedzili takie strony lub otworzyli poczty elektronicznej oraz innych statystyk związanych ze stroną internetową (np. rejestrowanie popularności danej sekcji oraz weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookies mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym nawet wtedy, gdy jesteś offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:


Niezbędne/niezbędne pliki cookie
Typ : Plik cookie sesji
Administrator : Nas

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia usług dostępnych za pośrednictwem witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie żądane przez Ciebie usługi nie mogą być świadczone, a my używamy ich wyłącznie w celu świadczenia tych usług.


Polityka plików cookie / Informacja Akceptacja plików cookie

Typ : Trwałe pliki cookie
Administrator : Nas
Cel: te pliki cookie sprawdzają, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w witrynie.

 

Funkcjonalne pliki cookie
Typ : Trwałe pliki cookie
Administrator : Nas

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory, których dokonujesz podczas korzystania z witryny, takie jak dane logowania lub preferowany język. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Użytkownikowi bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.
Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.


Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 

 • Świadczenie i utrzymywanie naszej Usługi, w tym śledzenie korzystania z naszej Usługi.
 • Zarządzaj kontem Użytkownika: zarządzaj swoją rejestracją jako użytkownik Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą umożliwić Ci dostęp do różnych funkcji Usługi dostępnych dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i wykonanie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Ciebie lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Skontaktować się z Tobą: kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push z aplikacji mobilnej, dotyczące aktualizacji lub przekazów informacyjnych dotyczących funkcji, produktów lub usług objętych umową, w tym aktualizacji bezpieczeństwa, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.
 • Aby zapewnić Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
 • Zarządzaj swoimi prośbami: Aby odpowiadać na Twoje prośby i zarządzać nimi.
 • Do transferów biznesowych: Możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub wszystkich naszych aktywów, niezależnie od tego, czy chodzi o kontynuację działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników naszych usług znajdują się wśród przekazywanych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych, ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń, zbieranie opinii klientów, tworzenie konta użytkownika , przetwarzanie płatności i informacji administracyjnych, reklamy ukierunkowane, zarządzanie zamówieniami klientów, bezpieczeństwo witryny, opinie użytkowników, rozwiązywanie sporów i zarządzanie kontami użytkowników. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystywać Twoje dane wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie wyłącznie w celach, na które wyraziliśmy zgodę, chyba że prawo wymaga od nas inaczej.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z usługodawcami: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych usług oraz w celu skontaktowania się z Tobą.
 • Do transferów korporacyjnych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
 • Z firmami powiązanymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę dominującą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są z nami pod wspólną kontrolą.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikamii: Kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami w miejscach publicznych, informacje te mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem zewnętrznego serwisu mediów społecznościowych, Twoje kontakty w zewnętrznym serwisie mediów społecznościowych mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.
 • Za zgodą Użytkownika: Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu.


Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.


Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 90 dni do 2 lat po zamknięciu Twojego konta lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Być może będziemy musieli przechowywać niektóre informacje przez dłuższy okres, na przykład w celu przechowywania danych/raportów zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, które nie identyfikują Cię (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.


Przeniesienie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że takie informacje mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.
Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na takie przeniesienie.
Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną zastosowane odpowiednie środki kontrolne, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.Usunięcie Twoich danych osobowych

Użytkownik ma prawo usunąć lub poprosić Spółkę o pomoc w usunięciu Danych Osobowych zebranych na temat Użytkownika.
Nasza Usługa może umożliwiać Ci usunięcie niektórych informacji o Tobie z poziomu Usługi.
Możesz zaktualizować, zmienić lub usunąć swoje dane w dowolnym momencie, logując się na swoje konto, jeśli je posiadasz, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która pozwala zarządzać Twoimi danymi osobowymi.


W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub otrzymania ich kopii, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych dane osobowe innemu podmiotowi, do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych, do wniesienia skargi do organu prawnego oraz do skorzystania z innych uprawnień przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres dpo@scracchio.com.

Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.
Należy jednak pamiętać, że może być konieczne zachowanie niektórych informacji, jeśli mamy do tego obowiązek prawny lub uzasadnioną podstawę. Możesz zrezygnować z komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego lub profilowania prowadzonego przez nas w celach marketingowych, pisząc do nas na adres dpo@scracchio.com.
Należy pamiętać, że jeśli nie zezwolisz na gromadzenie lub przetwarzanie żądanych danych osobowych lub wycofasz zgodę na przetwarzanie ich w żądanych celach, możesz nie mieć dostępu do usług, dla których zażądano informacji, lub z nich korzystać .

 

Ujawnienie Twoich danych osobowych


Transakcje handlowe
Jeżeli Spółka uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Poinformujemy Cię zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i objęte inną Polityką Prywatności.

Stosowanie prawa
W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (na przykład sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych podmiotom trzecim bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem Usług Reklamowych

 • Agencje marketingowe
 • Analityka
 • Usługi odzyskiwania płatności
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, aby: (1) zastosować się do wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych, nakazów sądowych lub innych procesów prawnych; (2) w celu egzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu ustosunkowania się do twierdzeń, że korzystanie przez Ciebie z Serwisu narusza prawa innych osób. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta z inną firmą, Twoje dane staną się jednym z aktywów przekazanych nowemu właścicielowi.
Wymagamy, aby takie strony trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, dla którego zostały przekazane, i nie zatrzymywały ich dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia tego celu.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, w związku z czym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, a robisz to na własne ryzyko.

Prywatność dzieci
Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.
Jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie zgoda, a w Twoim kraju wymagana jest zgoda rodziców, możemy poprosić o zgodę rodzica, zanim zgromadzimy i wykorzystamy te informacje.

Linki do innych stron internetowych
Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje polityk prywatności ani innych praktyk podmiotów trzecich, w tym podmiotów trzecich obsługujących strony internetowe lub usługi dostępne za pośrednictwem łącza znajdującego się w Serwisie. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy Użytkownikowi zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie i bez powiadomienia, a zmodyfikowaną Politykę prywatności opublikujemy w Usłudze. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują w momencie ich opublikowania na tej stronie. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian, które mogły zostać wprowadzone.

Łączność
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego Biura Reklamacji pod adresem Unibrands Retail Italia srl, Via del Melograno, 24 - 70022 Altamura BA, pisząc na adres: dpo@scracchio.com lub info@ scracchio.com lub odwiedzając tę stronę naszej witryny: https://sracchio.com/pages/contact