• Ogólne Warunki Sprzedaży

  Sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego i wszelkich produktów w ogóle na naszej stronie internetowej www.sracchio.com podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży.


  Produkty znajdujące się na stronie sprzedawane są bezpośrednio przez:


  Unibrands Retail Italia srl ​​z siedzibą w Via del Melograno, 24 - 70022 Altamura BA - Tel e-mail: info@scracchio.it - ​​​​PEC: unibrandsretail@pec.it - ​​​​SDI: KRRH6B9 - Numer VAT: 07146810721 Kapitał zakładowy €. 10 000 w pełni opłaconych – Izba Handlowa w Bari: REA535813 Unibrands Retail Italia srl ​​​​jest europejskim licencjobiorcą marki Scracchio i domeny Scracchio.com, która odtąd nazywa się Scracchio.


  Od tego momentu w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży klient będzie nazywany w sposób obojętny klientem, konsumentem lub użytkownikiem.


  Przesłanka

  Scracchio oferuje swoje produkty na stronie internetowej www.scracchio.com za pośrednictwem platformy handlu elektronicznego wyłącznie swoim klientom/konsumentom w rozumieniu art. kodeksu konsumenckiego. 3 ust. 1 lit. a), ukończyła 18 lat (osiemnaście lat) i jest także zgodna z przepisami o handlu elektronicznym. Kategorycznie zabrania się dokonywania zakupów osobom poniżej 18 roku życia (osiemnastu lat), dlatego w przypadku zaistnienia takiej okoliczności zamówienie nie zostanie zrealizowane.


  Dokonując zakupu produktów na naszej stronie i potwierdzając zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, Klient wyraźnie oświadcza, że ​​ma ukończone 18 (osiemnaście) lat i że rozumie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, które stanowią wiążącą umowę. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz cała zawartość strony internetowej www.sracchio.com są napisane w języku włoskim i odnoszą się głównie do dekretu legislacyjnego z dnia 6 września 2005 n. 206 oraz ustawy o umowach zawieranych na odległość oraz dekret ustawodawczy z dnia 9 kwietnia 2003 r. n. 70 dotyczące wszystkiego, co dotyczy handlu elektronicznego.

  1. Kontrakt

   Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają za zadanie uregulować ofertę produktów, zakup przez Klienta, prawo odstąpienia od umowy oraz wszelkie inne czynności mające miejsce na platformie www.scracchio.com. Zawarcie umowy kupna produktów oferowanych na stronie internetowej www.scracchio.com następuje po wypełnieniu przez Klienta formularzy zakupu, zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Sprzedaży i wysłaniu samego formularza poprzez naciśnięcie przycisku wyślij. Klient otrzyma podsumowanie zamówienia oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i akceptacją zamówienia; w ten sposób zamówienie zostanie uznane za przyjęte i zrealizowane.


   Scracchio będzie miał prawo do zbierania zamówień również za pośrednictwem alternatywnych środków, takich jak: telefon, czat, e-mail, Facebook, Instagram itp. oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zostanie przekazane ustnie i/lub w inny sposób. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierająca podsumowanie zamówienia będzie jednak dowodem, że ją przeczytałeś. Scracchio zastrzega sobie wyłączne prawo do odmowy przyjęcia zamówienia i niezrealizowania go bez podania uzasadnienia klientowi, lecz poprzez przesłanie klientowi pisemnego komunikatu.


   W przypadku niedostępności zamówionego przez Klienta towaru, nawet jeśli zamówienie zostało przyjęte, Scracchio będzie miało prawo, po uprzedniej komunikacji, nie realizować zamówienia. W przypadku, gdy Klient dokonał już płatności z góry, Scracchio zwróci wpłacone kwoty nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

  2. Licencja:


   O ile nie wskazano inaczej, firma Unibrands Retail Italia srl ​​​​i/lub jej licencjonowane spółki stowarzyszone są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów w Scracchio. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem Scracchio na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w poniższych warunkach.


   To jest niedozwolone:

   • Skopiuj lub ponownie opublikuj materiał Scracchio
   • Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały Scracchio
   • Reprodukuj, powielaj lub kopiuj materiały Scracchio
   • Redystrybuuj zawartość Scracchio
   • Niniejsza umowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w niniejszym dokumencie.

   Części tej witryny oferują możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Unibrands Retail Italia srl ​​nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed dodaniem ich do serwisu. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy Unibrands Retail Italia srl, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby zamieszczającej takie poglądy lub opinie. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Unibrands Retail Italia srl ​​nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i nie może przyjmować wniosków o odszkodowanie za szkody lub wydatki spowodowane wykorzystaniem, publikacją i/lub obecnością komentarzy na stronie.

   Unibrands Retail Italia srl ​​zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze warunki.


   Gwarantujesz, że:

   • Jesteś upoważniony do zamieszczania komentarzy w serwisie oraz posiadasz wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia na takie działania;
   • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
   • Komentarze nie zawierają żadnych materiałów oszczerczych, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, powodujących naruszenie prywatności;
   • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działań biznesowych, komercyjnych lub nielegalnych.
   • Udzielasz firmie Unibrands Retail Italia srl ​​niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy w dowolnej formie, formacie i na jakimkolwiek nośniku.
  3. Hiperłącza do naszych treści:


   Następujące organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:


   • Agencje rządowe;
   • Wyszukiwarka;
   • Gazety;
   • Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą dodać hiperłącze do naszej witryny w taki sam sposób, jak inne wymienione witryny internetowe;
   • Firmy akredytowane w systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, organizacji charytatywnych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny.
   Organizacje te mogą dodać hiperłącze do naszej strony głównej, do publikacji i informacji na innych stronach, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, reklamy lub poparcia łączącej strony trzeciej oraz jej produktów i/lub usług; (c) jest odpowiedni do kontekstu witryny strony trzeciej, do której prowadzi link.

   Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

   • znane źródła informacji handlowych i/lub konsumenckich;
   • strony społecznościowe punto.com;
   • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące działalność charytatywną;
   • dystrybutorzy katalogów online;
   • portale internetowe;
   • agencje doradcze, prawne i audytorskie;
   • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia zawodowe.
   Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli: (a) link nie postawi nas w niekorzystnej sytuacji dla nas samych lub dla naszych zarejestrowanych firm; (b) organizacja nie ma z nami żadnej negatywnej historii; (c) korzyść wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje nieobecność Unibrands Retail Italia srl; d) link znajduje się w kontekście informacji ogólnych.

   Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, reklamy lub poparcia łączącej strony trzeciej lub jej produktów i/lub usług; (c) jest odpowiedni do kontekstu witryny strony trzeciej, do której prowadzi łącze.

   Jeżeli reprezentujesz jedną z organizacji wskazanych w ust. 2 powyżej i jesteś zainteresowany dodaniem linku do naszej strony, powinieneś nas o tym poinformować wysyłając wiadomość e-mail na adres info@scracchio.com. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, do których zamierzasz prowadzić łącze do naszej witryny, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których zamierzam połączyć. Prosimy o oczekiwanie 2-3 tygodni na odpowiedź.

   Zatwierdzone organizacje mogą dodać hiperłącze do naszej witryny w następujący sposób:

   • Używanie naszej nazwy firmy;
   • Korzystanie z połączonego jednolitego lokalizatora zasobów;
   • Używanie innego opisu naszej witryny, który jest odpowiedni do kontekstu i formatu treści w witrynie strony trzeciej.
   Używanie logo lub obrazów Unibrands Retail Italia srl ​​do linków jest niedozwolone w przypadku braku komercyjnej umowy licencyjnej.
  4. Produkty


   Wszystkie produkty oferowane na stronie www.scracchio.com charakteryzują się wysoką jakością, będącą efektem wnikliwych badań i selekcji dostawców, którzy działają zgodnie z normami krajowymi i europejskimi. Informacje zawarte na etykietach produktów są przygotowywane zgodnie z prawem, a ich prawdziwość jest w każdym przypadku gwarantowana przez producenta, nawet jeśli same etykiety są przygotowywane przez firmę Scracchio. Informacje podane na etykietach produktów dostępnych w sprzedaży na wyżej wymienionej platformie mogą się różnić z przyczyn od nas niezależnych, w związku z czym mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy informacjami na stronie a informacjami podanymi na dostarczanych produktach. Klient ma obowiązek każdorazowo sprawdzić informacje o zakupionym produkcie przed jego użyciem. Scracchio nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na produktach, ponieważ informacje te są dostarczane przez poszczególnych producentów. W przypadku wątpliwości co do informacji na etykietach, dział Jakości Scracchio jest do Państwa dyspozycji w każdej sytuacji, wystarczy napisać na adres info@scracchio.com, aby uzyskać szybką odpowiedź. Cena, funkcje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

  5. Ceny

   Wszystkie ceny produktów na stronie internetowej www.sracchio.com zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena transportu zlecanego zewnętrznym kurierom wskazana jest odrębnie i widoczna jest w końcowej fazie realizacji zamówienia przed dokonaniem płatności. Ceny są okresowo aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny aktualne w momencie składania zamówienia są cenami aktualnymi.

  6. Procedura i metoda zakupu

   Aby móc kupić produkty na stronie www.scracchio.com Klient obowiązany jest zaakceptować Ogólne Warunki Sprzedaży w całości i bez zastrzeżeń, które stanowią integralną i istotną część zamówienia. Warunki te mają wartość propozycji kontraktowej i nie wiążą Scracchio do realizacji, gdyż każde zamówienie podlega akceptacji.


   Podczas wysyłania zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie dane zamówienia oraz główne informacje dotyczące dostawy produktów. To samo jest wymagane do wydrukowania lub przechowywania kopii niniejszego komunikatu, natychmiast informując Scracchio w przypadku jakichkolwiek błędów.


   Klient ma możliwość w ciągu maksymalnie 10 godzin anulowania, przełożenia lub zażądania zmiany adresu wysyłki zamówienia. Po upływie 10 godzin zamówienie będzie gotowe do realizacji i nie będzie już możliwości żądania anulowania ani jakichkolwiek zmian.

   Klient ma możliwość zażądania wystawienia faktury poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie procedury zakupu i musi podać dane rozliczeniowe obejmujące: nazwę firmy, pełny adres, kod podatkowy i/lub numer NIP, i Kod odbiorcy SDI. Faktura zostanie automatycznie wysłana do podatnika klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych danych i ma świadomość, że w przypadku nie zażądania faktury na etapie zakupu, nie będzie możliwości późniejszego zażądania jej od Scracchio.

  7. Płatności

   Za wszystkie zakupy dokonane na naszej platformie akceptujemy następujące rodzaje płatności:

   • WIZA
   • VISA ELEKTRON
   • KARTA MASTER
   • MISTRZ
   • AMERICAN EXPRESS
   • PAYU
   • PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE

   Obwody, których używamy, przyjmują protokoły wysokiego bezpieczeństwa; dane kart kredytowych i przedpłaconych, zarządzane przez firmy partnerskie, są chronione za pomocą szyfrowanego transferu danych SSL („Secure Socket Layer”). W przypadku płatności gotówką przy odbiorze zamówienie będzie realizowane z płatnością gotówkową na rzecz kuriera.

  8. Wysyłka, dostawa i przyjęcie towaru

   Dostawy realizowane wyłącznie na terenie Włoch kierowane są wyłącznie do Klientów, którzy ukończyli 18 rok życia i wysyłane są w miejsce wskazane w zamówieniu. Są one realizowane za pośrednictwem głównych krajowych kurierów ekspresowych, którzy są całkowicie odpowiedzialni za dostawę. Scracchio nie ponosi odpowiedzialności za złe zachowanie i/lub jakiekolwiek szkody, które kurierzy mogą wyrządzić klientowi, a które prosimy klienta o zgłoszenie nam.


   Jeśli do klienta dotrą przesyłki z oczywistymi uszkodzeniami, pęknięciami lub innymi niezgodnościami, ma on obowiązek zwrócić przesyłkę nadawcy i niezwłocznie powiadomić Scracchio o tej sytuacji. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki Klient zobowiązuje się wpisać na dokumencie kuriera informację: „paczka zostanie odebrana z zastrzeżeniem, gdyż jest uszkodzona”. Scracchio zobowiązuje się do wymiany pojedynczego produktu, jeśli Klient udokumentuje uszkodzenie samego produktu, a wszystko to bez żadnych opłat dla Klienta.


   Dostawa odbywa się standardowo w dni robocze, w okresie od dwóch do siedmiu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na naszej stronie internetowej www.scracchio.com.

  9. Prawo odstąpienia od umowy

   Zgodnie z Dekretem Ustawodawczym z dnia 21 lutego 2014 r., nr 21, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w przypadku wszystkich zakupów dokonanych na stronie internetowej www.scracchio.com, a podmiotami, z których mogą skorzystać, są osoby, które na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a), są określani jako konsumenci.


   Klient/konsument może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podania uzasadnienia i w odstępstwie od przepisów obowiązujących w zakresie wysyłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru w celu powiadomienia o zwrocie, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz Zwrotu Formularz i wyślij go zgodnie ze wskazanymi metodami.


   Po otrzymaniu formularza Klient otrzyma e-mail upoważniający do zwrotu towaru, który może powierzyć swojemu zaufanemu kurierowi w celu jego zwrotu do magazynów Scracchio.


   Aby prawidłowo zrealizować zwrot towaru należy pamiętać pod rygorem utraty prawa do zwrotu:

   Zwracane produkty muszą być nienaruszone i znajdować się w oryginalnym opakowaniu;
   Częściowe zwroty są niedozwolone i dlatego wszystkie produkty zamówione i otrzymane w ramach jednego zamówienia muszą zostać zwrócone;
   Zwrot produktów, których opakowanie zostało otwarte lub naruszone, jest niedopuszczalny, a w przypadku otwarcia lub naruszenia tylko jednego z produktów prawo do odstąpienia od umowy wygasa w odniesieniu do całego zamówienia;
   Zwracane produkty stanowiące część jednego zamówienia muszą zostać zwrócone w jednej przesyłce i nie są dozwolone żadne inne formy;
   Koszt zwrotu towaru w całości ponosi Klient, podobnie jak odpowiedzialność za towar w przypadku jego utraty lub uszkodzenia;
   Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobom fizycznym określanym jako „konsumenci”, z wyłączeniem zakupów dokonywanych przez sprzedawców lub osoby dokonujące zakupu w celu odsprzedaży;
   Nie przyjmujemy produktów używanych lub uszkodzonych, które jeśli w takim stanie dotrą do nas, zostaną udostępnione Klientowi, który w ciągu 15 dni zorganizuje odbiór przesyłką kurierską; po tym terminie produkty zostaną zatrzymane przez firmę i podlegają zniszczeniu;
   Zwrot zakupionego przez Klienta towaru musi odbywać się pod następującym adresem i nie dopuszcza się adresów innych niż: Unbrands Retail Italia srl ​​– Biuro Zwrotów i Zwrotów – Via del Melograno, 24 – 70022 Altamura BA.


   Po otrzymaniu towaru niezwłocznie zajmiemy się obsługą wniosku o zwrot pieniędzy, który po zweryfikowaniu zgodności z powyższymi warunkami nastąpi nie później niż 5 dni od otrzymania towaru. Jeżeli warunki zwrotu nie zostaną dotrzymane, Klientowi nie będzie przysługiwał zwrot pieniędzy, a towar zostanie mu wydany w takim stanie, w jakim przybył. Klient może zorganizować odbiór towaru w terminie 15 dni od daty powiadomienia o otrzymaniu towaru uszkodzonego, otwartego lub naruszonego. Po tym terminie towar zostanie zatrzymany przez firmę do zniszczenia.


   Klientowi przysługuje zwrot nie tylko sum zapłaconych za zakup produktów, ale także kosztów przesyłki poniesionych w momencie zakupu. Jedyne koszty, jakie będziesz musiał ponieść, to zwrot zakupionych produktów zgodnie z art. 67 ust. 3 Kodeksu Konsumenta.


   Zwrot środków zostanie dokonany wyłącznie na nazwisko osoby, która dokonała zakupu przy użyciu tych samych środków (karta kredytowa/przelew bankowy), których użyto do zapłaty za zamówienie. W przypadku każdego sporu możliwe jest skorzystanie z alternatywnego narzędzia zarządzania sporami ustanowionego przez Komisję Europejski i dostępny pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT

  10. Główna siła

   Scracchio ma prawo nie zrealizować zamówienia i z tego powodu nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku niewykonania zamówienia, jeśli jest ono spowodowane zdarzeniami nieprzewidywalnymi lub nad którymi nie można w rozsądny sposób zapanować. Należą do nich katastrofalne zdarzenia naturalne, powstania ludowe, wojny, brak prądu, akty terroryzmu, strajk generalny pracowników publicznych i/lub prywatnych, strajk i/lub ograniczenia związane z rentownością kurierów i połączeń lotniczych.

  11. Gwarancja i odpowiedzialność za wadliwe produkty

   Gwarancja zgodności produktów, do której uprawniony jest konsument, wynosi 24 miesiące od dostawy towaru i w przypadku wystąpienia wady należy o tym niezwłocznie poinformować Scracchio. Aby skorzystać z tego prawa, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Scracchio wiadomości e-mail, podając numer zamówienia i szczegółowy opis stwierdzonej wady produktu, konieczne jest także przesłanie jasnego i kompletnego materiału fotograficznego przedstawiającego problem.


   Jeżeli Scracchio faktycznie stwierdzi niezgodność produktu, Klient ma prawo uzyskać jego wymianę, po zwróceniu wadliwego produktu.


   W odniesieniu do wszelkich szkód spowodowanych wadami produktu zastosowanie mają przepisy włoskiego dekretu legislacyjnego nr. 206/2005 (Kodeks Konsumencki) i Dyrektywą Europejską 85/374/EEC. Scracchio jako dystrybutor internetowy, z oznaczeniem zakładu produkcyjnego na etykiecie, jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.

  12. Ochrona danych

   Bezpieczeństwo danych klientów jest czynnikiem podstawowym i dlatego Scracchio przyjmuje środki ochrony, które chronią dane przed kradzieżą, utratą, manipulacją i fałszowaniem przez osoby trzecie. Niemniej jednak Scracchio nie może zagwarantować klientowi, że dane mogą być przeglądane lub przechwytywane przez nieuprawnione osoby trzecie.

  13. Ciasteczka

   Strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji korzystania z Internetu. Wchodząc na Scracchio.com, akceptujesz użycie wymaganych plików cookie. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer internetowy. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wysyłania wirusów na Twój komputer. Pliki cookie są przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wygenerowała plik cookie.


   Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych i marketingowych w celu obsługi naszej witryny internetowej. Umożliwiamy akceptację lub odrzucenie opcjonalnych plików cookie. Istnieją niezbędne pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania witryny. Te pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ i tak są aktywne. Prosimy pamiętać, że akceptacja wymaganych plików cookies obejmuje także akceptację plików cookies stron trzecich, które mogą pochodzić z usług świadczonych przez strony trzecie, jeśli zdecydujesz się skorzystać z takich usług w naszej witrynie. Na przykład ekran wideo dostarczony przez stronę trzecią i osadzony w naszej witrynie.

  14. Prawa własności intelektualnej

   Klient oświadcza, że ​​ma świadomość, że żadna część tej witryny nie może być powielana, przesyłana, przechowywana, kopiowana lub nagrywana bez zgody właściciela praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe, znaki, fotografie, filmy, teksty, grafiki i logo obecne na stronie należą do Scracchio i/lub ich prawowitych właścicieli.


   Licencja na markę Scracchio i domenę Scracchio.com jest udzielona wyłącznie spółce Unibrands Retail Italia srl, która posiada prawa na Europę. Informacje zawarte na stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przedstawione zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nie odpowiadać dokładnie rzeczywistości. Zawartość tej witryny nie stanowi wartości naukowej, lecz ma wyłącznie charakter informacyjny i nie należy jej uważać za poradę medyczną lub żywieniową.

  15. Odpowiedzialność za treść

   Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zawartość Twojej witryny. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi działaniami prawnymi wynikającymi z Twojej witryny. Nie powinieneś dodawać na swojej stronie żadnych linków, które mogą zostać zinterpretowane jako oszczercze, obsceniczne, przestępcze lub które naruszają, łamią lub sugerują naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

  16. Prawa zastrzeżone

   Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej witryny. Musisz natychmiast zatwierdzić żądanie usunięcia linków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków, a także polityki łączenia w dowolnym momencie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

  17. Usuwanie linków z naszej witryny

   Jeśli jakikolwiek link w naszej Witrynie jest z jakiegokolwiek powodu obraźliwy, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie mamy obowiązku dokończenia usuwania ani bezpośredniej odpowiedzi. Nie gwarantujemy dokładności informacji zawartych na stronie. Nie gwarantujemy, że informacje są kompletne i dokładne, ani nie obiecujemy, że witryna pozostanie dostępna lub że materiały w niej zawarte będą stale aktualizowane.

  18. Zastrzeżenie

   W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną i korzystaniem z niej. Nic w tym zastrzeżeniu:

   • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała;
   • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
   • ograniczać naszą lub Twoją odpowiedzialność w sposób niedozwolony przez prawo;
   • wyklucza naszą lub Twoją odpowiedzialność w sposób, którego nie można wyłączyć na mocy prawa.

   Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają przepisom poprzedniego akapitu; (b) regulują wszystkie zobowiązania związane z niniejszym wyłączeniem odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub naruszenia obowiązku ustawowego.

   Chociaż strona, informacje i usługi są udostępniane bezpłatnie, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

  19. Prywatność

   W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta oraz Polityki Prywatności Klient proszony jest o zapoznanie się z informacjami zawartymi w podstawowej części (Stopce) serwisu www.scracchio.com w zakładce Polityka Prywatności. Wszelkie dalsze informacje można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@sracchio.com.

  20. Prawo i właściwy sąd

   Sprzedaż dokonywana na stronie internetowej www.scracchio.com podlega prawu Republiki Włoskiej, ponieważ ma miejsce na terytorium Włoch, a sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta, a we wszystkich innych przypadkach niebędących sklasyfikowanych Konsumentów, właściwym sądem jest sąd w Bari.

  21. Zatwierdzone klauzule

   Klient zgodnie z art. 1341 Kodeksu Cywilnego, w szczególności zatwierdza klauzule 1. Umowa; 8. Wysyłka, dostawa i odbiór towaru; 9. Prawo do odstąpienia od umowy; 10. Siła wyższa; 12. Bezpieczeństwo danych; 11. Gwarancja i odpowiedzialność za produkty wadliwe; 20. Prawo i jurysdykcja.